Hjem Orkideer
NaturLi
Lokaliteter Artsliste Fotoalbum Guider

Tunnsjøen/ Rundhaugen: Denne lokaliteten ligger på østsiden av Tunnsjøen. Området er sørvendt, med ei bratt skogli og myrdrag. Fra slutten av juni blomstrer en tallrik koloni med marisko.  Lokaliteten kjennetegnes dessuten av store mengder nattfiol i juli. Det er ikke stier i området.  

 

Adkomst: Fylkesveien mellom Tunnsjøen og Røyrvik, midtveis mellom Granli og Sandnes.  Veien er smal, men det er mulig å finne parkering noen steder i langs veien. Du finner flere orkidearter allerede i veikanten, men lokaliteten ligger ovenfor kraftlinja.

 

                                                       Tilbake..