Hjem Orkideer
  NaturLi
Lokaliteter Artsliste Fotoalbum Guider

Den største orkiderikdommen har vi så langt funnet på to avgrensede områder.

 

Båsdalen - lengst vest i  kommunen

 

Rundhaugen - på østsiden av Tunnsjøen

 

Orkideenes krav til vekstmiljø er krevende, mange forutsetter kalkrik eller skifrig grunn. Dette betyr at det i samme områder også finnes en rekke andre sjeldne vekster.

 

Flere av de norske orkideene har hatt negativ utvikling på antall og utbredelse. Mange av artene er derfor oppført på den norske rødlista over truede eller sårbare arter.

 

 

 

utsikt fra båsdalen